HGMONTAGE.NL

HGMONTAGE.NL

HGZONNEPANELEN.NL

HGZONNEPANELEN

0342-700240en bel met ons

HG Montage heb ik mijn vertrouwen gegeven

Jan Blitterswijk is een agrariër in hart en nieren. Op zijn landbouwbedrijf in Biddinghuizen worden aardappels, uien en wortels verbouwd. De ondernemende agrariër vertelt enthousiast over de geplaatste 1200 zonnepanelen op één van zijn enorme loodsen. “HG Montage had een goed verhaal en hen heb ik mijn vertrouwen gegeven en dit is niet beschaamd. Door de installatie van deze zonnepanelen voorzie ik voor het grootste gedeelte in mijn eigen energiebehoefte. Daarnaast heeft HG Montage geholpen bij de verschillende subsidieregelingen. Gelukkig is Henri altijd goed en direct bereikbaar. Het is interessant om een dergelijk project uit te voeren omdat het een goede investeringsaftrek is. Ik verwacht deze investering in maximaal tien jaar te hebben terugverdiend”.